درحال بارگذاری...

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﻦ

html
bootstrap
css
photoshop
Adobe Indesign
php
jq
java script
عکاسی
wordpress
adobe premiere
Adobe Illustrator

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎی ﻣﻦ

ﺳﺎﺑﻘﻪ کاﺭ ﻣﻦ

ﺩاﻧﻠﻮﺩ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻣﻦ

نمونه کارهای ﻣﻦ

ارتباط با ﻣﻦ

+

نمایش زنده