درحال بارگذاری...

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﻦ

html
photoshop
css
php
jq
Adobe Indesign
bootstrap
java script
عکاسی
adobe premiere
Adobe Illustrator

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎی ﻣﻦ

ﺳﺎﺑﻘﻪ کاﺭ ﻣﻦ

ﺩاﻧﻠﻮﺩ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻣﻦ

نمونه کارهای ﻣﻦ

ارتباط با ﻣﻦ

+

نمایش زنده