درحال بارگذاری...

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﻦ

html
css
photoshop
bootstrap
jq
Adobe Illustrator
php
Adobe Indesign
wordpress
java script
adobe premiere
عکاسی
SEO
nodejs
angularjs

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎی ﻣﻦ

ﺳﺎﺑﻘﻪ کاﺭ ﻣﻦ

ﺩاﻧﻠﻮﺩ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻣﻦ

نمونه کارهای ﻣﻦ

ارتباط با ﻣﻦ

+

نمایش زنده